Lọc sóng hài trung thế và khắc phục nhấp nháy điện áp

Hệ thống lọc sóng hài trung thế và khắc phục nhấp nháy điện áp hiện tại trên thế giới gồm hai giải pháp chính:
1- Hệ thống SVC - Static Var Compensation.
2- Hệ thống STATCOM
Tuỳ vào đặc điểm của từng hệ thống điện sẽ quyết định chọn giải pháp phù hợp.
Hệ thống SVC có khả năng giảm 2 lần mức nhấp nháy điện áp.
Hệ thống STATCOM có khả năng giảm 5.5 lần mức nhấp nháy điện áp.
Do vậy, với yêu cầu mức nhấp nháy điện áp Pst <1.0, cần phải căn cứ vào mức nhấp nháy điện áp Pst ban đầu của phụ tải, sẽ quyết định chọn giải pháp phù hợp.
Theo lý thuyết trên:
Hệ thống SVC chỉ phù hợp cho các phụ tải có mức nhấp nháy Pst <2.0
Hệ thống STATCOM chỉ phù hợp cho các phụ tải mức nhấp nháy Pst<6.0
Với các phụ tải có mức nhấp nháy Pst lớn hơn 6.0 thì không có giải pháp xử lý đạt tiêu chuẩn quốc tế. tìm hiểu về vincity