Video 

Với chức năng lắp đặt theo dạng modul! Hệ thống xử lý sóng hài tích cực sẽ dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng như trăng công suất, bảo trì sửa chữa từng modul trong khi các modul khác vẫn hoạt động bình thường.
 

Xử lý sóng hài tích cực

1. Xử lý sóng hài tích cực

2. Cột xử lý sự cố 110kV đến 500kV của VNG

3. Mất 6 tỷ để khắc phục cột điện đổ | VTC

4. Cột xử lý sự cố 110kV đến 500kV

5. Hệ thống lọc sóng hài của tập đoàn Merus - Phần Lan

6. Thiết bị kiểm tra suy giảm cách điện hotline đến 500kV

7. Hệ thống cảnh báo sự cố máy biến áp phân phối

8. Hệ thống chống nháy điện áp cho phụ tải quan trọng