Giới thiệu

Giới thiệu

26/04/2019 11:57:10 AM | 189

  • Về VNG

    Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu (VNG JSC) được thành lập năm 2012, ...
  • Tầm nhìn sứ mệnh

    TẦM NHÌN VNG luôn khát khao tạo nên một công ty của người Việt Nam, mang thương hiệu Việt Nam, khẳng định sức mạnh ...
  • Lĩnh vực hoạt động

    VNG là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị, phụ kiện đường dây trạm biến áp, thiết bị nầng cao chất lượng điện năng, ổn định ...

Bài viết cùng chuyên mục